Myynti- ja toimitusehdot

Alla olevasta valikosta löytyvät myynti- ja toimitusehdot koskevat Mediatalo ESAn edustamia medioita ja palveluita.

Ehdot kokonaisuudessaan pdf-tiedostona tästä

YRITYSMYYNTI
+358 3 7575 710
yritysasiakkaat [at] mediataloesa.fi

Varaaminen

Mediatilavaraukset voidaan tehdä joko Mediatalo ESAn myyntipalveluun, puh. (03) 7575 710, sähköpostitse myyntipalvelu@mediataloesa.fi tai myynnin yhteyshenkilölle. Varaukset tulee tehdä myyntiehdoissa tai erillisessä esitteessä mainittuun varauspäivään mennessä. Varaustilanne tulee aina varmistaa. Mediatila myydään välimyyntiehdoin.


Ilmoitusmääräin

Mainos- ja mediatoimistoilta edellytämme kirjallista määräintä, joka tulee toimittaa Mediatalo ESAn myyntipalveluun julkaisua tai kampanjan alkamista edeltävänä arkipäivänä klo 14 mennessä.

 

Peruuttaminen

Mahdolliset peruutukset on tehtävä kirjallisesti Mediatalo ESAn myyntipalveluun tai myynnin yhteyshenkilölle. Kun peruutus tehdään vähintään 14 vrk ennen julkaisua, siitä ei synny kuluja. Kun peruutus tehdään alle 14 vrk ennen julkaisua, laskutamme 50 % ilmoituksen tai kampanjan hinnasta. Peruutuksista, jotka tapahtuvat alle 2 vrk ennen julkaisua, laskutamme 100 % ilmoituksen tai kampanjan hinnasta. Poikkeuksena Etelä-Suomen Sanomien ja Itä-Hämeen etusivuilmoitukset, joissa varaukset ovat sitovia.

Hinnat

Hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti tai tarjouksen perusteella. Hinnat ovat verottomia hintoja, ellei toisin mainita ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Nämä korotukset koskevat myös jo tehtyjä varauksia. Mediatalo ESA pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Hinnastossa esitetyistä hinnoista myönnettävien alennusten laskentajärjestys:

Ilmoituksen tai kampanjan hinnaston mukainen kokonaishinta
- Alennukset (mainos- tai mediatoimistoalennus tai sopimusalennus)
+ Mainostuotanto
+ Arvonlisävero
= Verollinen hinta

 

Media- ja mainostoimistoalennus

Media- ja mainostoimistoille myönnetään 15 % alennus verottomista hinnastohinnoista. Alennus myönnetään vain valmiista aineistosta ja lehdessä vähintään 100 pmm kokoisesta ilmoituksesta.

Valmiit aineistot

Valmiit aineistot tulee tehdä medioiden ja palvelujen teknisten vaatimusten mukaan. Hyväksymme valmiina lehti-ilmoitus-aineistona ja liiteaineistona ainoastaan PDF-muodon (Portable Document Format). Mediatalo ESA ei vastaa toimitettujen mainosaineistojen laatutasosta tai mahdollisista muista Mediatalo ESAsta johtumattomista virheistä. 
 

Valmistettavat aineistot

Mikäli aineisto toimitetaan muussa kuin valmiiksi hyväksyttävässä muodossa, veloitetaan aineiston valmistuksesta ja sen käyttöoikeuksista syntyneet kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mediatalo ESAn valmistamien aineistojen immateriaalioikeudet kuuluvat Mediatalo ESAlle, jollei toisin sovita.
 

Aineistojen toimitusajankohta

Aineistojen toimituspäivät ovat mediakohtaisia. Sekä valmiille aineistolle että valmistettavalle aineistolle on ilmoitettu viimeiset aineiston toimituspäivät.

Jos verkkokampanjan aineisto myöhästyy, on sisällöllisesti arveluttavaa tai teknisesti toimimatonta, Mediatalo ESA ei voi taata, että kampanja alkaa haluttuna ajankohtana tai kampanjasta saadaan kerättyä kampanjaraportti.
 

Aineisto-ongelmat

Mikäli aineiston kanssa ilmenee ongelmia, otamme yhteyttä ensisijaisesti aineiston lähettäjään ellei toisin ole sovittu.

Jos verkkokampanjan aineisto aiheuttaa teknisiä ongelmia sivustoilla, on Mediatalo ESAlla oikeus korvata se kuvaversiolla tai poistaa mainos kokonaan sivustolta.

Painopalveluiden osalta noudatamme Graafinen teollisuus ry:n toimitusehtoja.

Mediatalo ESA antaa näyttöpohjaisesti myytäville kampanjoille näyttötakuun alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

  • Mikäli kampanja ei suorita ostettua näyttömäärää, kampanjaa jatketaan kunnes näytöt täyttyvät. Mediatalo ESAlla on oikeus jatkaa kampanjaa seuraavana päivänä asiakkaan luvalla. Vajaaksi jääneet näytöt voidaan erikseen sovittaessa korvata seuraavan kampanjan yhteydessä.
  • Mikäli näyttöpohjaisen kampanjan näytöt eivät täyty määritellyssä ajassa, ensisijaisesti kampanjaa jatketaan niin kauan, että näyttömäärä täyttyy. Jos näytöt jäävät alle 5 % vajaaksi, niitä ei korvata.
  • Mikäli kampanja on jäänyt tavoitteestaan koska kampanja-aineisto on toimitettu myöhässä, ei mainosnäyttöjä korvata.

Kampanjan näyttöjen ja klikkien kertymistä seurataan Mediatalo ESAn käyttämän mainonnanhallintajärjestelmän kautta.

Mainostajan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä mainoksessa ja mainoksen kohdesivuilla sekä mainonnan kohdennustekniikoita hyödyntäessään. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö edellyttää, että Mediatalo ESA on antanut etukäteisen suostumuksen taikka mainostajan kanssa on erikseen sovittu tietojen keräämisestä Mediatalo ESAn verkkosivuilta.

Mikäli kampanja kohdennetaan kävijän verkkokäyttäytymisen perusteella, tulee mainostajan noudattaa  Interactive Advertising Bureaun (IAB) European Framework for Online Behavioural Advertising  –itsesääntelyperiaatteita sekä huolehtia tarpeelliset tekniset ja muut toimenpiteet periaatteiden toteuttamiseksi.

Sijaintiperusteinen mainonta edellyttää, että kohdemedian käyttäjä on antanut sijaintitietojensa hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi siten, että niitä ei sellaisenaan tai muihin tietoihin liitettynä voida yhdistää käyttäjään. Käyttäjän päätelaitteen sijainnin perusteella mainontaa saa kohdentaa ainoastaan Mediatalo ESAn antamalla etukäteisellä suostumuksella.

Laskutusperuste

Laskutus tapahtuu lehdissä ilmoitus- ja radiossa sekä verkossa kampanjakohtaisesti.
 

Maksuehdot

Maksuaika on 10 vrk netto, mikä lasketaan laskun päiväyksestä. Käteisasiakkaat suorittavat maksun kolme arkipäivää ennen ilmoituksen julkaisupäivää. Tosite maksusta toimitetaan Mediatalo ESAn myyntipalveluunsähköpostilla. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Eräpäivän jälkeen siirrämme maksamattomat laskut perintätoimistolle. Laskua koskeva huomautus on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Veloitamme paperilaskuista kuluttajilta 3 euroa ja yrityksiltä sekä yhteisöiltä 7 euroa + alv. Verkkolaskuista ja sähköpostilaskuista emme veloita laskutusmaksua. Mediatalo ESA varaa itselleen oikeuden muuttaa maksuehtoja.

Mediatalo ESA tarvitsee aina yritysasiakkailta y-tunnuksen ja yksityisasiakkailta täydellisen henkilötunnuksen.

Maksun saaja: Mediatalo ESA Oy, PL 80, 15101 Lahti

Y-tunnus: 1008710-3


Pankkiyhteydet

Nordea

NDEAFIHH, FI66 1730 3000 0074 59

Osuuspankki

OKOYFIHH, FI51 5612 1120 5091 50

Danske Bank

DABAFIHH, FI72 8117 9710 0314 89


Lähetämme laskun verkkolaskuna, operaattorimme on Enfo Oyj. Verkkolaskun toimittamista varten pyydämme toimittamaan tiedot operaattoristanne ja OVT-tunnuksen osoitteeseen myyntipalvelu@mediataloesa.fi. Paperilaskun toimitamme erikseen sovittaessa.

Mediatalo ESA pidättää oikeuden olla julkaisematta käytäntönsä vastaisia mainoksia.

Kaikki hyväksytyt mainokset pyritään julkaisemaan sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli mainos ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai mainostajasta ja/tai mainos-/mediatoimistosta johtuvasta syystä voida julkaista, Mediatalo ESA ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Mediatalo ESA ei vastaa mainoksen sisältöön tai asuun tulleesta virheestä, joka johtuu esimerkiksi puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelimitse annetusta aineistosta.

Mediatalo ESA ei vastaa virheestä, joka ilmenee mainostajalle toimitetusta vedoksesta, jos mainostaja on hyväksynyt vedoksen sitä korjaamatta, tai jos mainostaja on laiminlyönyt vedoksen sitä korjaamatta, tai jos mainostaja on laiminlyönyt vedoksen palauttamisen kohtuullisessa määräajassa. Mediatalo ESA ei anna hyvitystä lehti-ilmoituksen vähäisestä paino-, palautus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen ymmärtämistä eikä vähennä sen mainosarvoa. Mediatalo ESAlla on oikeus sijoittaa mainos normaalin käytännön mukaisesti. Mediatalo ESAn vastuu mainoksen poisjäämisestä, julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai virheestä aineiston valmistuksessa rajoittuu mediatilasta maksetun euromäärän palauttamiseen. Huomautukset on tehtävä kirjallisesti 14 arkipäivän kuluessa ilmoituksen tai kampanjan julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisuajankohdasta lukien Mediatalo ESAn myyntipalveluun, puh. (03) 7575 710.
 

Kilpailijoiden mainonta

Mediatalo ESA ei anna tietoja keskenään kilpailevien tahojen mainonnasta. Kilpailevien tahojen samanaikainen näkyminen ei aiheuta Mediatalo ESAlle korvausvelvollisuutta.
 

Mainostajan ja mainos-/mediatoimiston vastuu

Mainostaja on vastuussa mainoksen sisällöstä. Mainostaja ja mainos-/mediatoimisto ovat vastuussa ja korvausvelvollisia mainonnan (mukaan lukien lehtien liitteet) aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja/tai Mediatalo ESAlle.
 

Vastuu aineiston sisällöstä ja käyttöoikeuksista

Mediatalo ESAlla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainoksen esittämisestä, jos mainos ei noudata voimassaolevia lakeja, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräyksiä tai se on hyvän tavan vastainen. Vastuu  aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että mainoksen esittäminen voi tapahtua kenenkään tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta, on mainostajalla. Vastuu oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista on mainostajalla. Vastuu kaikista kolmannelle osapuolelle tekijän-, patentti-, ja muiden immateriaali- sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta aiheutuvista vahingoista tai niihin perustuvista muista vaatimuksista kuuluu mainostajalle.
Mediatalo ESA ei vastaa mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat yllä mainittujen ehtojen rikkomisesta.


Mainosmateriaalin säilytys

Mediatalo ESA ei ole velvollinen säilyttämään mainostajan tai mainos-/mediatoimiston toimittamaa mainosaineistoa julkaisun jälkeen, ellei mainosta ole määrätty sellaisenaan julkaistavaksi uudelleen tai ellei toisin ole sovittu. Mediatalo ESAssa tehtyjä aineistoja säilytetään vähintään kolmen kuukauden ajan.
 

Mainontaa koskeva lainsäädäntö ja säännöt

Mediatalo ESA noudattaa ja soveltaa mainontaa koskevaa lainsäädäntöä.

Mediatalo ESA pidättää oikeuden muuttaa myyntiehtoja.

Voimassa olevat ehdot ovat luettavissa www.mediataloesa.fi.