Tarinoita esalaisista

Mediatalo ESA tarjoaa esalaisille mahdollisuuden työskennellä nykyaikaisessa ja uudistuvassa organisaatiossa. Talossa työskentelee erilaisia osaajia niin asiantuntijoina, johdon tehtävissä kuin tuotannollisenkin työn parissa. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja sitä kautta omaa työnkuvaansa. Jokainen esalainen on tärkeässä roolissa Mediatalo ESAn menestymisen kannalta. Tämän osaavan henkilökunnan joukkoon mahtuu mielenkiintoisia tarinoita ja monenlaisia urapolkuja.

”Toimin ensin Itä-Hämeessä toimittajaharjoittelijana ja oikolukijana liki vuoden verran vuosina 1975–1976. Vuonna 1980 tulin Etelä-Suomen Sanomiin oikolukijan tehtävään. Myöhemmin siirryin ilmoitusosastolle ja sitä kautta yllättäen myyntineuvottelijaksi. Taitojen karttuessa sain nimityksen myyntipäälliköksi, sitten myyntiryhmän päälliköksi ja lopulta myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Vuonna 2005 aloin miettiä, että haluaisin vielä jotain uutta, uusia kynnyksiä, uusia taivaita, uusia kantoja ja kiviä! Siksi hakeuduin Mediatalo ESAn kaupunkilehtien puolelle ja siitä asti olen toiminut kaupunkilehtien myyntijohtajana.

Esa on minun toinen kotini. Täällä kannustetaan tarttumaan uusiin asioihin ja rohkaistaan kohtaamaan muutokset. Työnantajana ESA pitää aina lupauksensa ja on reilu, joustava sekä kannustava. Koen olevani etuoikeutettu, kun saan olla esalainen!”

"Aloitin vuonna 2006 Etelä-Suomen Sanomien asiakaspalvelussa, jossa sain vahvan pohjan ja näkemyksen asiakasrajapinnassa työskentelyyn ja kuluttaja-asiakkaisiin. Muutaman kuukauden jälkeen siirryin luontevasti kuluttajamarkkinointiin, jonka parissa olin suurimman osan työelämästäni työskennellytkin. Toimenkuva markkinoinnin asiantuntijana oli erittäin antoisa ja koin saavani yhä laajempia kokonaisuuksia oman kehittymiseni kautta. Vastuullani oli olemassa olevien kuluttaja-asiakkaiden ja erityisesti etuasiakkaiden toimenpiteet sekä niiden kehittäminen.

Koin suurena luottamuksen osoituksena aloittaessani huhtikuussa 2014 markkinointipäällikkönä markkinointi ja analytiikka –ryhmässä. Siirtyminen haastavaan ja mielenkiintoiseen tehtävään sekä esimiesasemaan on sujunut hyvin konsernin antaman tuen ja työkalujen ansiosta.

Mediatalo ESA pitää huolta työntekijöistään ja tarjoaa mahdollisuuksia työntekijän toiveita kuunnellen. Työnantajana Mediatalo ESA on antanut minulle paljon, olen saanut kehittyä työntekijänä ja kasvattaa omaa vastuutani. Mediatalo ESA on arvojensa mukainen työnantaja: luotettava ja läheinen."

Katja on sittemmin siirtynyt ESAssa eri tehtäviin toimien nykyisin myynti- ja markkinointipäällikkönä.

 

 

”Tulin taloon kesällä 2002 taloushallinnon työharjoittelijaksi. Harjoittelun jälkeen työskentelin controllerina ja vastasin sisäisestä laskennasta, talouden raportoinnista sekä budjetointi-/ennusteprosessin koordinoinnista ja kehittämisestä. Controller-ajan loppuvuosina toimin myös Esa-Mediat johtoryhmän jäsenenä ja liiketoiminnan sparrarina.

Controllerin tehtävistä siirryin syksyllä 2012 nykyiseen tehtävääni, talousjohtajaksi. Vastuualueeseeni kuuluu talous-, tietohallinto ja controller-toiminto, ja jatkan myös Esa-Mediat johtoryhmän jäsenenä. Nyt päätöksenteko kuuluu omalle vastuulle entistä enemmän ja ihmisten johtaminen on tullut uutena elementtinä mukaan.

Olen alusta asti viihtynyt tosi hyvin ja siihen on vaikuttanut paljon mielenkiintoiset ja monipuoliset työtehtävät. Minulle on annettu mahdollisuus kehittyä, annettu uusia vastuita ja olen ottanut uusista haasteista kaksin käsin kiinni. Nauru ja huumori ovat itselle tärkeitä elementtejä elämässä ja Esassa myös nämä asiat ovat koko ajan läsnä!”

Antti on sittemmin siirtynyt konsernissa eri tehtäviin toimien nykyisin ICT:stä ja kiinteistöistä vastaavana johtajana.

Keijo Keinosella, 58, on pitkä kokemus lehdenjakajan työstä, Esa Jakeluilla hän aloitti vuonna 2004.

Ennen muusikkona työskennellyt mies tarvitsi lisätyötä, ja päätyi sitä kautta jakajaksi. Muusikon työn ohella oli helppo tehdä yötyötä, jossa saa hyvin järjestettyä työvuorot muiden menojen mukaan. Nykyään Keinonen jakaa päätoimisesti lehtiä, lisäksi hän hoitaa omaa pientä metsätilaansa.

”Terveyssyistä en tee enää muita töitä, jakotyö onnistuu silti hyvin”, Keijo kertoo. Parasta työssä on miehen mielestä itsenäisyys, vapaus, sekä se, että jää päivisin aikaa tehdä muita asioita. Silti hän mainitsee, että sosiaalinen puolikin tulee hoidettua aamulla lehtiä noutaessa, kun tapaa muita jakajia.